skip to Main Content

آسانترین راه برای اخذ اقامت دائم قبرس شمالی خرید ملک در این کشور میباشد.

برای اقامت بیش از ۳ ماه در قبرس شمالی باید مجوز اقامت دریافت کنید.

پروسه اخذ اقامت بسیار ساده بوده و بین ۲ تا ۳ هفته زمان خواهد برد.

برای اخذ اقامت دائم قبرس شمالی باید پس از پروسه خرید و ثبت مدارک را به ادارات مربوط تحویل داد.

این نوع اقامت یک ساله بوده و باید هر سال تمدید شود.

پس از ۶ بار تمدید این نوع اقامت افراد اقامت دائم قبرس شمالی را بدست می آورند.

شرکت معتبر املاک قبرس شمالی شما را در روند خرید ملک و اخذ اقامت راهنمایی و همراهی خواهد کرد.

پروسه اقامت دائم قبرس شمالی از طریق خرید ملک

1. پس از ثبت ملک به نام خریدار نیاز به مدارک زیر میباشد:

  •  عکس
  • کپی پاسپورت
  • گواهی ناظر محلی برای اسکان
  • کپی و اصل قرارداد مهر شده در اداره ثبت
  • برگه گواهی سلامت شامل آزمایش خون ایدز و هپاتیت

2. پس از تکمیل مدارک راهی شهر لفکوشا شده و مهر اقامت یک ساله در پاسپورت زده خواهد شد.

علاوه بر آن دفترچه صورتی اقامت یک ساله همراه با عکس و مشخصات خریدار به او تحویل داده میشود.

اخذ اقامت دائم قبرس شمالی

پس از ۶ سال تمدید متوالی به فرد متقاضی اقامت اقامت دائم قبرس شمالی داده میشود.

شرایط اخذ اقامت دائم

1. افراد طی هر سال تنها حق ۴۵ روز خروج از کشور را دارند.

در صورت گذر از ۴۵ روز آن سال جزو یکی از ۶ سال محاسبه نخواهد شد.

2. تمکن مالی ۶۵۰۰ دلار سالیانه برای هر فرد

اخذ شهروندی و پاسپورت قبرس شمالی

در صورت اقامت ۱۲ سال در کشور قبرس شمالی افراد واجد شرایط دریافت پاسپورت و شهروندی خواهند داشت.

Back To Top