انجمن علمی دانشجویی ایرانیان قبرس شمالی

سفارت و امور کنسولی ایرانیان در قبرس شمالی

0
با توجه به گستردگی فرهنگ و سنتهای دانشجویان در دانشگاه مدیترانه شرقی، دانشجویان از کشورهای مختلف انجمن خود را دارند. دانشجویان ایرانی دانشگاه مدیترانه شرقی انجمنی دارند بعنوان “انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی درقبرس” که نقش بسزایی در همیاری به دانشجویان جدید جهت آشنایی با دانشگاه و قبرس شمالی دارند. داشتن مرکزی قابل  اعتماد و به زبان مادری در یک کشور بیگانه مسلما باعث دلگرمی شما خواهد بود.
نمایش فرهنگ و سنت های ملی و مذهبی ایران، حمایت از فعالیت های  علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، افزایش دوستی و صمیمیت بین دانشجویان ایرانی و سایر ملل،معرفی و هدایت استعدادهای درخشان ایرانی جهت جذب به سازمان های داخل کشور وحمایت از حقوق دانشجویان ایرانی در قبرس ازمهمترین وظایف این انجمن محسوب می گردد.

انجمن ایرانیان قبرس شمالی

 

قصد مهاجرت و ادامه تحصیل در قبرس شمالی را دارید؟

ما از ابتدا تا انتهااااا در کنار شما هستیم.
CYSTUDIES نماینده رسمی دانشگاه های قبرس شمالی می باشد، دفتر این موسسه در قبرس شمالی دایر است و ما دانشجویان خود را از بدو ورود به قبرس شمالی تا اتمام پروسه ثبت نام و اخذ اقامت همراهی میکنیم. همینطور دانشجویان ما میتوانند در طی دوره تحصیل با ما در ارتباط باشند و همواره تیم ما از آنها پشتیبانی خواهد کرد.

جواب بدهید

Your email address will not be published.