skip to Main Content
با ما تماس بگیرید    905338455302+

جریمه رانندگی در قبرس شمالی

کشور قبرس از جمله کشورهایی است که قوانین راهنمایی و رانندگی در آن  سخت گرفته می شود. همین علت باعث شده است در جاهای مختلف جاده های این کشور دوربین های ثبت تخلفات رانندگی به کار گذاشته شود. قیمت جریمه رانندگی در قبرس مبلغ بالایی است بنابراین به رانندگان توصیه می شود تا در حد امکان مراقب باشند. در جدول زیر لیست میزان جریمه در کشور قبرس را برای تخلف های گوناگون مشاهده می کنید.

نوع تخلفمیزان جریمه بر حسب لیر ترکیه
سرعت( 20 کیلومتر / ساعت اضافه از حد مجاز )119 لیر ترکیه
سرعت (بین  20  تا 40  کیلومتر بر ساعت اضافه از حد مجاز )178.5 لیر ترکیه
سرعت ( بیشتر از 40 کیلومتر / ساعت اضافه از حد مجاز )297.5 لیر ترکیه
رانندگی در حالت مست595 لیر ترکیه
پارک در محل غیر مجاز119 لیر ترکیه
عبور از چراغ قرمز238 لیر ترکیه
رانندگی بی دقت238 لیر ترکیه
نبستن کمربند ایمنی119 لیر ترکیه
Back To Top