دانشگاه آمریکایی گیرنه قبرس شمالی | GAU

0

یکی دیگر از دانشگاه های قبرس شمالی دانشگاه آمریکایی گیرنه است.
با پیوستن به دانشگاه آمریکایی گیرنه، میتوانید از فرصتی که ما به دانشجویان خود می دهیم برای تبدیل شدن به رهبران بینش در زمینه های معتبر، مانند قانون و معماری بهره ببرید و موفقیت را از آن خود کنید. دانشگاه آمریکایی گیرنه با ارائه بورس تحصیلی دروازه راهی برای دستیابی به موفقیت در سطح استاندارد جهانی را باز می کند. دانشگاه آمریکایی گیرنه تنها دانشگاه جهانی قبرس است که از طریق 7 پردیس بین المللی خود که در 3 قاره جهان واقع شده است، تحصیلات را ارائه می دهد که دانشجویان بعداً در طول تحصیل در دانشگاه آمریکایی گیرنه می توانند فرصت تحصیل در این پردیس ها را مثل پردیس دانشگاه ایالتی آریزونا را داشته باشند.
شما بعنوان دانشجوی دانشگاه آمریکایی گیرنه توسط همتایان، مشاوران علمی، مدرسین و کل خانواده جهانی دانشگاه آمریکایی گیرنه راهنمایی و پشتیبانی خواهید شد تا در تلاش خود برای رسیدن به آرزوهایتان، استعداد بالقوه خود را بیش از هر افقی کشف کنید.

جواب بدهید

Your email address will not be published.