دانشگاه علوم بهداشت و سلامت قبرس شمالی | KSTU

0

دانشگاه علوم اجتماعی و بهداشتی قبرس (CHSSU) در سال 2016 در منطقه گوزلیورت قبرس شمالی تاسیس شد. در سال تحصیلی2021-2020 ، دانشگاه بهداشت و علوم اجتماعی قبرس فعالیتهای آموزشی و تربیتی خود را با 2 دانشکده ، 1 مدرسه آموزش عالی ، 1 آموزشگاه حرفه ای پیشرفته ، علاوه بر یک مدرسه مقدماتی انگلیسی-ترکی ، ادامه می دهد.
دانشگاه بهداشت و علوم اجتماعی قبرس دارای آزمایشگاههای عملی کاملاً مجهز و ساختاریافته برای هر رشته است. دانش آموزان می توانند با استفاده از آزمایشگاه ها، دانش خود را از تئوری به عملی تبدیل كنند تا به واقعیت های زندگی کاری عادت كنند. همکاری ما با موسسات و سازمانهای برجسته در بخش تجارت دانشجویان ما را قادر می سازد تا یک گام جلوتر از فارغ التحصیلی خود باشند.

جواب بدهید

Your email address will not be published.