درباره دانشگاه بین المللی قبرس CIU

شروع کار دانشگاه بین المللی قبرس در سال 1997  با 81  دانشجو و 45  کارمند بود که در حال حاضر در سال 2019 به رقم فوق العاده ی 19000 دانشجو و 1000 کارمند در طی 22  سال رسیده است.

موقعیت استراتژیک جزیره ی قبرس باعث شده تا این جزیره نقش مهمی را در مدرنیته قبرس امروزی بازی کند. جزیره ای کوچک اما بین المللی. شهرت جهانی دلیل اصلی ما برای انتخاب نام این دانشگاه بود. ریشه های دانشگاه بین المللی قبرس به دید آقای اوزر بویاچی بر میگردد کسی که به دنبال به وجود آوردن راهی بود برای ساخت شرایط تحصیلی عالی  با کیفیت در کشور قبرس شمالی.

پس از ۲۲ سال می توان تحقق آرزوی او را در داستان های پر از موفقیت دانشگاه بین المللی قبرس دید.

[templatera id=”15986″]