راهنمای ترجمه و تایید مدارک جهت اخذ پذیرش دانشگاه های قبرس شمالی

راهنمای ترجمه و تایید مدارک جهت اخذ پذیرش دانشگاه های قبرس شمالی

برای ثبت نام در دانشگاه های قبرس شمالی باید مراحل ترجمه و تایید مدارک جهت اخذ پذیرش  را پشت سر گذشت.

ترجمه ها باید به زبان انگلیسی یا ترکی استانبولی  باشد.

این ترجمه باید از طریق مترجمین رسمی و ممهور به مهر وزارت دادگستری(قوه قضاییه) و تائید وزارت امور خارجه باشد.

لطفا راهنمای ترجمه و تایید مدارک جهت اخذ پذیرش EMU را با دقت مطالعه فرمایید.

[vcex_button url=”http://emustudies.com/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-emu/” title=”مدرک برای پذیرش دکترا دانشگاه مدیترانه شرقی EMU” style=”graphical” align=”center” color=”” size=”small” target=”self” rel=”none”]مدرک های لازم برای پذیرش دکترا دانشگاه های قبرس شمالی [/vcex_button]

[vcex_button url=”http://emustudies.com/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c-emu/” title=”مدارک برای پذیرش فیزیوتراپی دانشگاه های قبرس شمالی ” style=”graphical” align=”center” color=”” size=”small” target=”self” rel=”none”]مدرک های لازم برای پذیرش فیزیوتراپی دانشگاه های قبرس شمالی [/vcex_button]

[vcex_button url=”http://emustudies.com/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-emu/” title=”مدرک برای پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه های قبرس شمالی EMU” style=”graphical” align=”center” color=”” size=”small” target=”self” rel=”none”]مدرک های لازم برای پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه های قبرس شمالی [/vcex_button]

[vcex_button url=”http://emustudies.com/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-emu/” title=”مدارک برای پذیرش پزشکی دانشگاه های قبرس شمالی ” style=”graphical” align=”center” color=”” size=”small” target=”self” rel=”none”]مدرک های لازم برای پذیرش پزشکی دانشگاه های قبرس شمالی [/vcex_button]

[vcex_button url=”http://emustudies.com/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-emu/” title=”مدرک برای پذیرش کارشناسی دانشگاه های قبرس شمالی ” style=”graphical” align=”center” color=”” size=”small” target=”self” rel=”none”]مدرک های لازم برای پذیرش کارشناسی دانشگاه های قبرس شمالی [/vcex_button]

[vcex_button url=”http://emustudies.com/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-emu/” title=”مدارک برای پذیرش داروسازی دانشگاه های قبرس شمالی ” style=”graphical” align=”center” color=”” size=”small” target=”self” rel=”none”]مدرک های لازم برای پذیرش داروسازی دانشگاه های قبرس شمالی [/vcex_button]

تایید مدارک جهت اخذ پذیرش

مراحل جهت انجام ترجمه در زیر توضیح داده شده است.

در ابتدا مدارک مورد نیاز را از دانشگاه یا مدرسه محل تحصیل گرفته و برای ترجمه به یک دارالترجمه رسمی مراجعه می نمایید.

سپس تقاضای ترجمه رسمی به یکی از دو زبان انگلیسی یا ترکی استانبولی می کنید.

تایید مدارک جهت اخذ پذیرش

دارالترجمه ها عموما در قبال مبلغی کار تاییدیه وزارت امور خارجه را انجام میدهند.

لازم به ذکر هست به صورت عادی تمامی دارالترجمه های رسمی مهر وزارت دادگستری را اخذ می نمایند.

اگر ترجیح دادید که مهر وزارت امور خارجه را خود دریافت کنید.:

  • ابتدا اطمینان پیدا کنید که مدارک مهر وزارت دادگستری را دارند.
  • با مراجعه به دفاتر وزارت امور خارجه در شهر محل سکونت مهر وزارت امور خارجه را دریافت نمایید.

وزارت امور خارجه در تمامی شهر های بزرگ دفاتر دایر دارد لذا نیازی نیست به تهران سفر نمایید.

پس از ترجمه و ممهور شدن تمامی مدارک، آن ها را برای ما از طریق فرم ارسال مدارک، ارسال نموده و باقی کار ها را ما به عنوان امین و نماینده شما انجام خواهیم داد.

پس از پذیرش نیز از طریق همین وبسایت و ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد تا آماده مراحل بعدی جهت سفر به قبرس بشوید.

تایید مدارک جهت اخذ پذیرش

[vcex_button url=”http://emustudies.com/%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%b3/” title=”سفر به قبرس EMU” style=”graphical” align=”center” color=”” size=”small” target=”self” rel=”none”]سفر به قبرس[/vcex_button]

[vcex_button url=”http://emustudies.com/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9/” title=”ارسال مدارک EMU” style=”graphical” align=”center” color=”” size=”small” target=”self” rel=”none”]ارسال مدارک[/vcex_button]

[templatera id=”15986″]