رشته های کارشناسی ارشد قبرس شمالی

رشته های مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های معتبر قبرس شمالی

در لیست زیر تمامی رشته های ارائه شده از طرف دانشگاه های معتبر قبرس شمالی، دانشگاه مدیترانه شرقی Eastern Mediterranean University و همینطور دانشگاه بین المللی قبرس Cyprus International University آورده شده است

پذیرش از طرف این موسسه رایگان میباشد.

تمامی رشته ها به غیر از رشته پزشکی و دندانپزشکی شامل بورسیه 50درصد میشوند.

رشته های مقطع کارشناسی
رشته های مقطع دکتری
امتحان زبان
شهریه دانشگاه
خوابگاه های دانشگاه
پذیرش از دانشگاه های قبرس شمالی

کارشناسی ارشد قبرس شمالی
رشته های کارشناسی ارشد قبرس شمالی

شیمی با پایان نامه
مهندسی مکانیک با پایان نامه
حسابداری با پایان نامه
حسابداری بدون پایان نامه
مدیریت مهندسی با پایان نامه
مدیریت مهندسی بدون پایان نامه

بانکداری و حسابداری بین الملل با پایان نامه
بانکداری و حسابداری بین الملل بدون پایان نامه
مدیریت بازرگانی با پایان نامه
مدیریت بازرگانی بدون پایان نامه

کارشناسی ارشد قبرس شمالی

حقوق بین الملل با پایان نامه
مدیریت مراکز سلامت بدون پایان نامه
مدیریت مراکز سلامت با پایان نامه
روابط بین الملل با پایان نامه
روابط بین الملل بدون پایان نامه
مدیریت سیستم های اطلاعات با پایان نامه
مدیریت سیستم های اطلاعات بدون پایان نامه
مهندسی الکترونیک و مخابرات با پایان نامه

طراحی گرافیک با پایان نامه
مهندسی سیستم های انرژی با پایان نامه
مهندسی سیستم های انرژی بدون پایان نامه
معماری داخلی با پایان نامه
ارتباطات و رسانه با پایان نامه

کارشناسی ارشد قبرس شمالی

ارتباطات و رسانه بدون پایان نامه
مهندسی برق الکترونیک با پایان نامه
مهندسی برق الکترونیک بدون پایان نامه
اقتصاد با پایان نامه
اقتصاد بدون پایان نامه

ادبیات زبان انگلیسی با پایان نامه
آموزش زبان انگلیسی با پایان نامه
آموزش زبان انگلیسی بدون پایان نامه
مهندسی عمران با پایان نامه
مهندسی عمران بدون پایان نامه
مدیریت تجاری با پایان نامه
مدیریت تجاری بدون پایان نامه
شیمی با پایان نامه
مهندسی مکانیک با پایان نامه
معماری با پایان نامه
حسابداری با پایان نامه
حسابداری بدون پایان نامه
مدیریت مهندسی بدون پایان نامه
مهندسی کامپیوتر با پایان نامه
مهندسی کامپیوتر بدون پایان نامه

اطلاعات تکنولوژی با پایان نامه
اطلاعات تکنولوژی بدون پایان نامه
مهندسی سیستم های اطلاعات با پایان نامه
مهندسی سیستم های اطلاعات بدون پایان نامه
علوم گیاهی و تکنولوژی با پایان نامه
علوم گیاهی و تکنولوژی بدون پایان نامه
مهندسی زیست شناسی با پایان نامه
علوم زیستی با پایان نامه
علوم زیستی بدون پایان نامه
مهندسی محیط زیست با پایان نامه
داروشناسی با پایان نامه
مدیریت آموزش و برنامه ریزی با پایان نامه
تکنولوژی های ارتباط در تحصیلات با پایان نامه

[templatera id=”15986″]