زمان بندی اخذ پذیرش دانشگاه های قبرس شمالی

زمان اخذ پذیرش دانشگاه های قبرس شمالی

زمان اخذ پذیرش دانشگاه های قبرس شمالی در هر سال دو نوبت برای تمامی رشته های کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا می باشد .
توجه داشته باشید که مدارکی که زودتر فرستاده شوند بالطبع در اولویت قرار دارند.

به علت محدود بودن تعداد نفرات قابل پذیرش، نفراتی که دیر مدارک خود را ارسال کنند ممکن است با پر بودن جا و عدم پذیرش مواجه شوند.

نوبت اول زمان اخذ پذیرش دانشگاه های قبرس شمالی

تاریخ شروع پذیرش : فروردین 

تاریخ پایان پذیرش : شهریور

بهترین زمان برای ارسال مدارک: اردیبهشت تا اوایل شهریور 

پذیرش برای سپتامبر – شروع کلاس ها از اوایل مهر

نوبت دوم زمان اخذ پذیرش دانشگاه های قبرس شمالی

تاریخ شروع پذیرش : اواخر مهر 

تاریخ پایان پذیرش : اوایل بهمن

بهترین زمان برای ارسال مدارک: مهر تا اواخر دی 

پذیرش برای فوریه – شروع کلاس ها از اواخر بهمن

آخرین مهلت برای ارسال مدارک جهت پذیرش سپتامبر 

جهت اخذ پذیرش در مقاطع کارشناسی، پزشکی و داروسازی داوطلبین حداکثر تا تاریخ 10 سپتامبر (19 شهریور)  باید تمامی مدارک خود را ارسال کنند. توجه داشته باشید که تقاضای این رشته ها زیاد می باشد لذا توصیه میشود هر چه زودتر مدارک خود را ارسال نمایید.

به علت زمان بر بودن پروسه پذیرش، کلیه داوطلبین مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، کلیه مدارک باید تا 1 سپتامبر برابر با 10 شهریور ارسال نمایند. دیرکرد در تکمیل یا عدم ارسال به موقع مدارک باعث پر شدن ظرفیت و در نهایت منجر به عدم پذیرش میشود

تمامی کسانی که پذیرش خود را برای ترم اول سال تحصیلی دریافت نموده اند، جهت شرکت در امتحان تعیین سطح زبان باید حداکثر تا تاریخ 26 شهریور و قبل از امتحان تعیین سطح زبان در قبرس حاضر باشند.

بهترین زمان حضور در قبرس بین تاریخ هفتم تا پانزدهم سپتامبر می باشد.

نکته:توجه فرمایید که روز های شنبه و یک شنبه دانشگاه تعطیل می باشد.

ترجیحا بلیط خود را به طوری تهیه فرمایید که زمان رسیدن به قبرس به جز این روز ها باشد.

تاریخ امتحان تعیین سطح زبان : 18 سپتامبر- 27 شهریور
تاریخ شروع کلاس ها : 25 سپتامبر- 3 مهر

[templatera id=”15986″]