سرویس حمل و نقل رایگان دانشگاه بین المللی قبرس CIU

واحد حمل و نقل دانشگاه بین المللی قبرس خدمات حمل و نقل رایگان را برای دانشجویان و کارکنان خود ارایه میکند.

دانشگاه دارای ۲۴ سرویس حمل و نقل با اندازه های مختلف است که پاسخگوی نیاز دانشجویان و کارکنان میباشد.

این واحد ارایه دهنده ی جابجایی و حمل و نقل رایگان بین دانشگاه و نیکوزیا به صورت روزانه می باشد.

ساعت حرکت این سرویس ۷ صبح و ۱۲ و نیم شب میباشد.

سرویس حمل و نقل دانشگاه بین المللی قبرس در طول هفته صبح و بعدازظهر ارایه خدمات میکند.

سرویس ها سه مسیر مختلف را برای رسیدن به مقصد طی میکنند.

همچنین واحد حمل و نقل دانشگاه خدمات سرویس به شهر گیرنه را نیز ارایه میدهد.

شنبه ساعت ۲ حرکت سرویس بوده و ساعت ۱۰ و نیم شب نیز زمان برگشت به دانشگاه میباشد.

مسیر حرکت سرویس ها به شرح زیر است:

مسیر شماره ۱ CIU-Cadde Mutfak Önü-Girne Kapı-Ortaköy Lemar-Fuar Önü-Durak-Sanayi Durağı-Cadde Mutfak Karşısı-CIU
مسیر شماره

۲

CIU-Cadde Mutfak Önü-Girne Kapı-Tepe Mobilya-Hastane Durağı-Fuar Tören Alanı- Durak-Sanayi Durağı-Cadde Mutfak Karşısı-CIU
مسیر شماره ۳ CIU-Cadde Mutfak -Girne Kapı-Tepe Mobilya -Hastane Durağı-Sismar Önü-Arda Market-Gürhans Garden-Gönyeli Eski Belediye Karşısı
-Büyük Kiler-Sanayi Durağı-Cadde Mutfak Karşısı-CIU
[templatera id=”15986″]