سرویس های حمل و نقل رایگان دانشگاه EMU

حمل و نقل در دانشگاه مدیترانه شرقی EMU

دانشگاه جهت سهولت دانشجویان برای جابجایی در شهر فاماگوستا سرویس های حمل و نقل رایگان دانشگاه را تعبیه نموده است.

سرویسها در ساعات مشخصی مسیرهای اصلی شهر که به 7 خط تفکیک شده است در دسترس دانشجویان میباشند.

همینطور سرویس های دیگری جهت آسانی انتقال از ساختمانی به ساختمان دیگر در داخل دانشگاه موجود است که با توجه به زمانبندی درسی دانشگاه قابل دسترس و استفاده دانشجویان می باشد.

با توجه به این امکانات سکونت در داخل یا خارج از دانشگاه از نظر حمل و نقل یکسان می باشد.

دانشجویان میتوانند با ملاحظه کردن ساعات حرکت این سرویس ها برنامه درسی خود را منطبق بچینند.

دانلود فایل PDF ساعت حرکت اتوبوس ها

دانلود عکس ساعت حرکت اتوبوس ها

در نقشه زیر میتوانید مسیر حرکت اتوبوس ها را مشاهده کنید

[templatera id=”15986″]