skip to Main Content

سفر به قبرس

سفر به قبرس شمالی در وضعیت کلی از طریق مرزهای زمینی و دریایی و از طریق مرز هوایی امکان پذیر می باشد.

در این نوشته ما به تشریح هر دو مورد می پردازیم.

 

سفر به قبرس از طریق راه های زمینی و دریایی

لازم به یادآوری هست که جهت سفر به قبرس تنها از طریق ترکیه میسر می باشد.

لذا در وهله ی اول باید خود را به ترکیه رسانده و سپس جهت سفر به این کشور اقدام نمایید.

شما می توانید از هر کجای ایران هستید از طریق مرز رازی با قطارهای راه آهن ایران به کشور ترکیه سفر کنید.

همینطور شبکه  سراسری جاده های ایران این امکان را فراهم میکند که تا مرز ایران و ترکیه با ماشین خود یا با تاکسی های موجود سفر کرده و پس از رد شدن از مرز به یکی از شهرهای بزرگ ترکیه جهت ادامه سفر با هواپیما یا از طریق دریایی به کشور قبرس سفر نمایید.

جهت آنکه از طریق مرز دریایی وارد قبرس شوید حتما با خود را به یکی از بنادر تاشوجو و یا آلانیا در ترکیه رسانده و از آنجا جهت سفر دریایی خود به قبرس اقدام نمایید.

 

سفر از طریق مرز هوایی

به این منظور شما به راحتی می توانید از طریق سایت های اینترنتی یا آژانس ها بلیط خود را فرودگاه ارجان تهیه نمایید.

توجه فرمایید که سفر به قبرس مستلزم سفر به ترکیه در وهله اول و سپس سمت قبرس شمالی می باشد.

برای کسب اطلاع از نحوه سفر هوایی به قبرس این صفحه را مطالعه نمایید

راهنمای تهیه بلیط برای قبرس

سفر به قبرس شمالی در وضعیت کلی از طریق مرزهای زمینی و دریایی و از طریق مرز هوایی امکان پذیر می باشد.

در این نوشته ما به تشریح هر دو مورد می پردازیم.

 

سفر به قبرس از طریق راه های زمینی و دریایی

لازم به یادآوری هست که جهت سفر به قبرس تنها از طریق ترکیه میسر می باشد.

لذا در وهله ی اول باید خود را به ترکیه رسانده و سپس جهت سفر به این کشور اقدام نمایید.

شما می توانید از هر کجای ایران هستید از طریق مرز رازی با قطارهای راه آهن ایران به کشور ترکیه سفر کنید.

همینطور شبکه  سراسری جاده های ایران این امکان را فراهم میکند که تا دم مرز ایران و ترکیه با ماشین خود یا با تاکسی های موجود سفر کرده و پس از رد شدن از مرز به یکی از شهرهای بزرگ ترکیه جهت ادامه سفر با هواپیما یا از طریق دریایی به کشور قبرس شمالی سفر نمایید.

جهت آنکه از طریق مرز دریایی وارد قبرس شوید حتما با خود را به یکی از بنادر تاشوجو و یا آلانیا در ترکیه رسانده و از آنجا جهت سفر دریایی خود به قبرس اقدام نمایید.

 

سفر از طریق مرز هوایی

به این منظور شما به راحتی می توانید از طریق سایت های اینترنتی یا آژانس ها بلیط خود را فرودگاه ارجان تهیه نمایید.

توجه فرمایید که سفر به قبرس مستلزم سفر به ترکیه در وهله اول و سپس سمت قبرس شمالی می باشد.

برای کسب اطلاع از نحوه سفر هوایی به قبرس این صفحه را مطالعه نمایید

راهنمای تهیه بلیط برای قبرس شمالی

Back To Top