مراحل ثبت نام در دانشگاه های قبرس

روند ثبت نام در دانشگاه های قبرس شمالی بسیار ساده و سریع پیش می رود. پس از ورود شما به خاک قبرس شمالی یکی از مشاورین ما شما را به محل اسکان موقت رسانده سپس به محل دانشگاه رفته و مراحل اداری را انجام می دهید. پس از انجام تمامی مراحل ثبت نام شما قادر خواهید بود فرم اشتغال به تصحیل مورد نیاز برای دریافت ویزا تحصیلی را دریافت کنید.

در تمامی این مراحل مشاورین ما شما را همراهی خواهند کرد.

[templatera id=”15986″]