skip to Main Content

شرایط برای تحصیل دارندگان مدرک کاردانی در مقطع کارشناسی دانشگاه های قبرس شمالی به شرح زیر میباشد.

تفاوتی بین این افراد با دیپلمه ها نمیباشد.

تنها تفاوت به این شکل است که نمرات و درسهای گذرانده شده طبق نظر شورای آموزشی تطبیق داده خواهد شد.

پس متقاضی برای دریافت پذیرش در ابتدا فقط به مدارک مورد نیاز ثبت نام کارشناسی احتیاج دارد.

پس از دریافت پذیرش در هنگام ثبت نام مدارک رسمی و ریز نمرات کاردانی را به دانشگاه ارایه میکنید.

دانشکده پس از بررسی دروس را طبق چارت آموزشی کارشناسی رشته موردنظر به شرط نمره بالا ۱۳ تطبیق میدهد.

حداکثر نمرات تطبیق داده شده از کاردانی بین ۷ تا ۱۲ درس بر اساس رشته میباشد.

کاردانی
Back To Top