skip to Main Content
با ما تماس بگیرید    905338455302+

استقبال در فرودگاه قبرس شمالی

دانشجویان جدیدالورود این موسسه می توانند با هماهنگی قبلی با ما از خدمات استقبال در فرودگاه رایگان بهرهمند شوند.

بیش از ۸۰ درصد دانشجویان جدیدالورود از ۹۰ کشور مختلف بدون هیچ شناخت قبلی وارد قبرس میشوند.

به همین منظور دانشگاه همه ساله برای آنها مراسم ویژه ای در نظر میگیرد.

معمولا ۲۵ روز قبل از شروع ترم نماینده دانشگاه از دانشجو استقبال کرده و با یکدیگر راهی دانشگاه می شوند.

دانشجو ابتدا جهت بررسی مدارک و پاسپورت راهی گیت شده و در صف قرار می گیرد.

پس از انجام بررسی پاسپورت در فرودگاه ارجان دانشجو اجازه ی ورود به کشور قبرس شمالی را می گیرد.

بعد از تحویل گرفتن چمدان و خروج از فرودگاه با کمپ استقبال از دانشجویان روبرو می شوید.

پس از بررسی نامه ی پذیرش توسط اتوبوس های دانشگاه، راهی دانشگاه خواهید شد.

استقبال در فرودگاه

نکته مهم : بر اساس قوانین جدید به همراه داشتن تمام مدارک از جمله برگه پذیرش و مدارک تحصیلی برای ورود و ثبت نام الزامی است در غیر اینصورت و در صورت عدم همراه داشتن مدارک توسط پلیس در فرودگاه دانشجو دیپورت خواهد شد.

Back To Top