skip to Main Content

استقبال در فرودگاه قبرس شمالی

عموما دغدغه اصلی تمامی افراد زمانی که به جایی جدید سفر میکنن، آشنا نبودن با کشور مقصد هست. بیش از ۸۰ درصد دانشجویان تازه وارد از ۹۰ کشور مختلف بدون هیچ شناخت قبلی وارد قبرس میشوند.

خبر خوبی که براتون داریم این هست که نگران نباشید چون موسسه CYPRUS STUDIES از ابتدا تا انتها شما را همراهی میکند.

قبل از پرواز شما به قبرس، نماینده موسسه با شما در ارتباط هست تا تاریخ پرواز و زمان ورود به خاک قبرس رو بررسی کنیم.

سپس زمانی که به قبرس رسیدید نماینده رسمی موسسه و دانشگاه در فرودگاه خواهد بود تا با خیالی راحت به محل اقامت خود برسید.

معمولا بین 10 تا 25 روز قبل از شروع ترم نماینده دانشگاه از دانشجو استقبال کرده و با یکدیگر راهی دانشگاه می شوند.

برای سهولت میتونید صفحه زمان بندی اخذ پذیرش و ورود به قبرس شمالی را مطالعه کنید

پروسه ورود به خاک قبرس نیز راحت است.

بعد از توقف هواپیما شما ابتدا جهت بررسی مدارک و پاسپورت راهی گیت شده و در صف قرار می گیرید.

پس از انجام بررسی پاسپورت در فرودگاه ارجان دانشجو اجازه ی ورود به کشور قبرس شمالی را می گیرید.

بعد از تحویل گرفتن چمدان و خروج از فرودگاه با کمپ استقبال از دانشجویان روبرو خواهید شد

پس از بررسی نامه ی پذیرش، توسط اتوبوس های دانشگاه راهی دانشگاه و خوابگاه خواهید شد.

استقبال در فرودگاه قبرس شمالی

نکته مهم : بر اساس قوانین جدید به همراه داشتن تمام مدارک از جمله برگه پذیرش عکس دار دانشگاه های قبرس شمالی و مدارک تحصیلی برای ورود و ثبت نام الزامی است در غیر اینصورت و در صورت عدم همراه داشتن مدارک توسط پلیس در فرودگاه دانشجو دیپورت خواهد شد.

استقبال در فرودگاه قبرس شمالی
Back To Top